'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ciechanowie