'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w CiechanowieSpołem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ciechanowie posiada na sprzedaż wyposażenie piekarni i sklepu.
Więcej informacji na naszej stronie Facebook

Oferta 1

Oferta 2

Oferta 3

Oferta 4

Oferta 5

 

Ogłoszony jest pisemny przetarg ofertowy na zbycie zabudowanych nieruchomości:

- z prawem wieczystego użytkowania gruntu Sklep przy ul.Sienkiewicza 36, działka nr 1456 o pow 615m2, budynek o pow. 229m2

- z prawem wieczystego użytkowania gruntu Piekarnia przy ul. Aleja Niepodległości 2, działka nr 3229/5, 183/4 o pow 12052m2, budynek o pow 2473m2

- z prawem własności Piekarnia przy ul. Sienkiewicza 29A, działki nr: 1685/3, 1685/5, 1685/6 o pow. 4181m2, budynek o pow 790m2

Oferty pisemne należy składać do dnia 17 maja 2019r do godziny 15:00. Wpłata wadium w wysokości 50.000zł do 17 maja 2019r.