'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ciechanowie„Społem” PSS w Ciechanowie

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zbycie zabudowanych nieruchomości:
 

z prawem wieczystego użytkowania gruntu: Piekarnia przy ul. Aleja Niepodległości 2

działki nr: 3229/5, 183/4 o pow. 12.052m2, budynek o pow. 2473m2
 

z prawem własności: Piekarnia przy ul. Sienkiewicza 29A

działki nr: 1685/3, 1685/5, 1685/6 o pow. 4181m2, budynek o pow. 790m2
 

Oferty pisemne należy składać do dnia 29 października 2019r. Wpłata wadium w wysokości 50.000zł do 28 października 2019r.

Regulamin przetargu do wglądu w biurze Spółdzielni, lub REGULAMIN

ul.Warszawska 1/3, 06-400 Ciechanów (SDH) w godz. 7-15 , tel: 23 672 48 29, 23 672 29 24