Struktura

Zarząd:

  • Nina Moskwa - Prezes Zarządu

Radę Nadzorczą tworzą:

  • Elżbieta Smolińska - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Zofia Cedrowska - Zastępca Przewodniczącego
  • Zofia Sarnowska - Członek
  • Ewa Żółtowska - Członek
  • Bogumiła Konopa - Członek
  • Jagoda Satkowska - Sekretarz

Spółdzielnia zrzesza obecnie 99 członków.